Barnkonventionen blir lag i Sverige den 20 januari 2020, en historisk händelse där barns universella rättigheter skrivs in. Vi avser att bedriva en kvalitativ forskningsstudie som analyserar barnkonventionen och hur den upprätthåller barns rätt att höras i stadsutvecklingen.

3,2,1 Barneval! samlar initiativ kring frågor om barns rättigheter i stadsutvecklingen. Under 2019 presenterar vi idéer kring hur vi skapar ett hållbart samt barninkluderande samhälle. Vi gör detta för att det finns lagar som fastslår utrymmet för parkerade bilar och cyklar vid nya bostadshus, men vad gäller barns friytor finns endast rekommendationer. För att skolgårdar och andra utrymmen där barn vistas krymper vilket påverkar deras mentala och fysiska hälsa. En stad som är skapad tillsammans med barn, och utifrån ett barnperspektiv, är en stad skapad för alla, både små och stora.

Vi genomför workshops, samtal, street-actions och andra initiativ till hur barns behov och rättigheter kan tas på allvar. Arbetet samlas in och publiceras i en rapport som vi lämnar över till vår regering den 20 januari 2020.

Codesign Research Studio (CoRS) är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign Arkitekturbyrå. Vi förenar oberoende research med praktiskt utförande och har under ett år arbetat med barnkonventionen utifrån ett arkitektoniskt och deltagande-forsknings perspektiv. Vi vill tillsammans med barn undersöka metoder och strategier för hur dem, en femtedel av den svenska befolkningen, konstruktivt och reellt kan påverka sin byggda omgivning. En nyckel till demokratisk och hållbar stadsutveckling.

Hör gärna av dig om du vill ta del i arbetet eller för samarbete.

  1. 26 juni

    Invigning av byggprojektet: Palla ta plats! Ekehjelmstorget, Stockholm. Klockan 17.00 och framåt.
  2. 26 juni - 13 september

    Sommartorget: Palla ta plats! Ekehjelmstorget. Öppet för alla, dygnet runt.
  3. t.b.a

    Sommarlovsbygge. Östbergatorg.

Här nedan finns en lista av samlade aktörer som arbetar nationellt med barn och barninkludering. Listan fungerar som en bank och tillgång för den som vill arbeta mer barninkluderande eller för den som är nyfiken och vill lära sig mer. Listan blir även en värdefull grund vad gäller kontaktnät.

Organisationer

Verksamhet

Personer

Arkitektur och Design

Myndigheter

Samarbeten